P16

reklama Cintec

INFORMACJA DLA LEKARZY

Zastosowanie testów p16 CINtec®PLUS w skriningu raka szyjki macicy

Białko p16INK4a odgrywa główną rolę w procesie kontroli prawidłowego cyklu komórkowego. Jest częścią kaskady sygnałów, które zatrzymują podział komórki (replikację) podczas różnicowania komórkowego. W całkowicie dojrzałych komórkach epitelialnych poziom p16INK4a jest obniżony do ledwie wykrywalnego. W komórkach szyjki macicy natomiast, gdzie onkogenne wirusy HPV rozpoczęły transformację, poziom p16INK4a jest znacznie podwyższony.

Immunologiczny test p16/Ki-67

 • Test niezależny od typu wirusa HR-HPV
 • Test niezależny od wieku pacjentki.

Dla lekarzy

Immunologiczny test p16/Ki-67 jest produktem bazującym na specjalnie zaprojektowanych przeciwciałach monoklonalnych (E6H4TM) pozwalających zidentyfikować p16INK4a w preparatach cytologicznych. Dodatkowo zestaw jest wzbogacony o odczynniki pozwalające również wykryć obecność białka Ki-67 - markera proliferacji komórkowej. Zestaw p16/Ki-67 dzięki połączeniu dwóch biomarkerów w jednym teście zapewnia wysoką czułość i swoistość w wykrywaniu zmian nowotworowych w próbkach pochodzących z szyjki macicy. Metodyka badania jest bardzo prosta: utrwalony preparat cytologiczny (na szkiełku) jest poddawany specjalnym barwieniom za pomocą odczynników p16/Ki-67. Następnie wykwalifikowana osoba ogląda preparat pod mikroskopem w poszukiwaniu komórek, które zabarwiły się podwójnie:

 1. brązowa cytoplazma świadcząca o nadekspresji białka p16
 2. czerwone jądro mówiące o obecności białka Ki-67.

Obecność dwóch biomarkerów równocześnie w tej samej komórce świadczy o zaburzeniach cyklu komórkowego.

Badanie testem p16/Ki-67 powinno być zlecane u pacjentek z wynikiem badania cytologicznego ASC-US i LSIL w celu dokładniejszej diagnozy i trafniejszego wyboru dalszego leczenia.

 • Łatwe w użyciu zestawy ze specjalnie zoptymalizowanymi odczynnikami
 • Uzyskanie informacji o obecności biomarkera przy jednoczesnym zachowaniu morfologii komórek

Zestaw p16/Ki-67 w połączeniu z badaniem cytologicznym, może zapewnić niezbędny dodatek w wyjaśnianiu trudnych przypadków:

 • ASC-US
 • LSIL
 • ASC-H
 • zmiany gruczołowe
 • powtarzające się pozytywne wyniki testów DNA HPV

p16

p16

© Copyright for Polish edition - Rovers Polska 2012

Napisz do nas - info@rovers.pl